UA-104319606-1

zeehonden

  • Zeehondenjacht

    zeehondenjacht

    Heb je een mening over de jacht op zeehonden? Dan heb je nu de kans om die aan Europa duidelijk te maken. Je kan via deze link een eenvoudige, korte vragenlijst invullen. Het is dus géén petitie, maar een bevraging.

    Bij sommige vragen is het niet mogelijk om een diervriendelijk antwoord te kiezen. Zo moet je aanduiden - van laag naar hoog - welke dodingsmethode volgens jou het minste pijn en lijden veroorzaakt (Methods of seal killing). GAIA vindt deze vraag niet eerlijk, omdat er geen keuzemogelijkheid is voor een echt diervriendelijk antwoord. Om te voorkomen dat je een van deze vier onmenselijke methodes aanduidt als ‘meest geschikt', kan je het volgende doen: kies de methode eruit die je het wreedst vindt en geef die vier punten. Beoordeel de overige drie methodes niet.