UA-104319606-1

bio

 • Bio WEL gezonder

  Overgenomen uit de infobrief (infobrief 3, 2008) van De Wassende Maan.

  Er is heel wat te doen om de studie van Gentse Universiteit die stelt dat bio niet altijd gezonder zou zijn. BioForum schreef hier een zeer interessant commentaarstuk op.
  De Universiteit Gent pakt uit met de resultaten van een wetenschappelijke literatuurstudie over de meerwaarde van bio. Volgens de analyse van de Gentse onderzoekers kan men op basis van het bestaande onderzoek niet eenduidig over een meerwaarde spreken. Bio scoort soms beter, soms slechter dan de gangbare variant. Recent onderzoek aan de
  Universiteit van Newcastle, dat nog niet is gepubliceerd, toont die meerwaarde wel aan. De conclusie van de UGent dat claims als 'biogroenten zijn gezonder of veiliger' niet opgaan, vindt BioForum te beperkt en te voorbarig. BioForum pleit alvast voor meer grootschalig en langlopend onderzoek op Europees niveau naar de meerwaarde van bio.

  Een onderzoeksteam van de Universiteit Gent onderzocht de beschikbare wetenschappelijke literatuur over de meerwaarde van bio. Daarnaast werd ook de perceptie van consumenten over die meerwaarde bestudeerd. Bio is milieuvriendelijker. Uit de Gentse studie blijkt dat de biologische landbouw op gebied van milieuvriendelijkheid beter scoort. De uitloging van nitraten en fosfor is lager; de uitstoot van broeikasgassen is lager; de biodiversiteit is hoger en het gehalte organische stof is hoger. Omdat de opbrengsten van de biologische productie doorgaans lager liggen, relativeert de UGent deze goede resultaten. De significant betere score wat betreft uitloging van nitraten en fosfor vervalt bij de vergelijking per geproduceerde kg product, tenminste wat de preiteelt betreft. BioForum en Velt betreuren deze eenzijdige economische kijk op de ecologische waarde van biolandbouw. In onze huidige samenleving zijn milieu en ecologie niet langer luxe - items, maar aandachtspunten waar zowel politici als burgers steeds meer belang aan hechten.

  Zijn biogroenten gezonder? Op het vlak van nutritionele en toxicologische eigenschappen is er op basis van de literatuurstudie volgens de UGent geen eenduidig besluit mogelijk over de meerwaarde van bio. Er zijn tot nog toe erg weinig studies die op wetenschappelijk verantwoorde en éénduidige
  manier de vergelijking maken, zeggen de onderzoekers. Uit de beschikbare data leiden ze af dat biogroenten in het algemeen niet systematisch beter scoren op vlak van nutriënteninhoud en aanwezigheid van contaminanten. Afhankelijk van het beschouwde nutriënt of contaminant en de beschouwde groente scoort bio soms beter en soms slechter dan zijn gangbare tegenhanger. Deze bevindingen lijken algemene claims als 'biogroenten zijn gezonder' of 'biogroenten zijn veiliger' momenteel uit te sluiten, meent het onderzoeksteam. Wel blijkt uit een ander onderzoek dat de waarschijnlijkheid om pesticidenresidu's terug te vinden 7 keer hoger is bij gangbare dan bij biogroenten. Bio is beter, volgens Universiteit van Newcastle. BioForum verwijst als kanttekening bij deze studie naar recent onderzoek aan de Universiteit van Newcastle, ter waarde van 17 miljoen euro en medegefinancierd door de EU. Dit grootschalige en langlopende onderzoek bevestigt wel degelijk de gezondheidsbevorderende aspecten van
  biologische voeding. Onderzoeksleider Carlos Leifert stipte eerder al aan dat
  onderzoeken uit het verleden veel variatie toonden in resultaten, zoals nu ook bevestigd wordt door de UGent. Dit onderzoek toonde daarentegen aan dat biologische groenten en fruit tot 40% meer antioxidanten bevatten, in
  vergelijking met gangbare producten. Het gehalte aan antioxidanten en gezonde vetzuren in biologisch melk blijkt 60% hoger te liggen. BioForum pleit daarom voor meer grootschalig en langlopend onderzoek naar de meerwaarde van bio op het vlak van gezondheid en milieu. Consument denkt positief over bio.

  Tenslotte peilde de UGent ook naar het beeld dat consumenten over bio hebben.
  'Heavy users' hebben gemiddeld een beter beeld over bio dan 'light' of 'non
  users'. Toch hebben ook 'non users' een vrij positief beeld van bio. 'Non-
  users' kopen meestal geen bio omwille van de prijs.
  Ter info: http://bioforum.be/biotheekbe%5Fwww/artikel.aspx?artikelID=812.
  BioForum en Velt betreuren de conclusie van de Universiteit Gent dat
  gezondheidsclaims over biogroenten uitgesloten zijn. Deze conclusie is genomen op basis van een beperkte literatuurstudie die geen rekening houdt met recente onderzoeksresultaten. Bovendien relativeert de UGent op tendentieuze wijze de milieuvoordelen van biologische landbouw.